Wednesday, January 6, 2016

ghét và yêu

mới nhờ thằng bạn đồng nghiệp lượm giùm một cái vào chiều chủ nhật này khi nó lặn lội ra sân xem.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.