Sunday, February 21, 2016

trước sau

không đẹp bằng bạn mình nhưng tạm thời sáng sủa hơn hôm qua.

trước:sau:hôm nào trời nắng sẽ làm lại lần nữa xem sao.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.