Wednesday, March 9, 2016

nướng

nướng của nhà bạn mình là nướng thịt, nướng cá, nướng nhà tôi là ngủ nướng!

mỗi weekend, chỉ tôi và bé Xí quen mắt lục đục dậy sớm, cha ngồi gõ lóc cóc computer, con ngồi ì xèo Minecraft, còn 3 mẹ con nhà nó thì nằm nướng muốn cháy giường:
2 comments:

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.