Monday, April 25, 2016

bé cái lầm

Thứ bảy rồi, tới nhậu nhà thằng em, thấy chai beer có tên Molson XXX, tôi mừng húm, lấy ra uống liền.  

Ngỡ loại beer này có pha thần dược như blue pills, tôi hăm hở nốc độ cồn 7.5%.

Về nhà, ngồi chờ, không thấy ép phê gì cả, đúng là treo đầu heo, bán thịt chó!
No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.