Friday, April 22, 2016

cứ mãi là tình nhân

Sáng qua, tôi bắt gặp chàng và nàng trên đỉnh garage của VRE Burke Center Station.  Ống zoom của em D Lux hơi yếu.

 Bạn có biết loại vịt trời này mate for life?


 Còn hôm kia, tôi thấy 1 em ngang nhiên nằm giữa đường, vác máy ra chụp thì có một anh già ra xe đuổi ẻm đi!  Hụt mất cơ hội.


 

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.