Sunday, April 10, 2016

xiệc

đến tuổi này, hết còn ham xiệc, nhưng vợ bảo đi thì lo vâng dạ làm theo, dù biết có lần Đậu blog rằng không thích đoàn xiệc này lắm.

lần trước đi coi Frozen, họ cho mang cái 80-200mm vào, lần này cầm 70-200mm f/4 đi thì tổ trác, bị đuổi ra, chỉ còn em D Lux nho nhỏ.  Khổ thay, lại ỉ i em D Lux là máy phụ nên không mang theo extra battery, em đứt gánh nữa chừng xuân!  Vợ nhờ bạn mua vé nên ngồi trên cao, mắt em D Lux lúng túng focus.  Thiệt chán!

 Vợ ngắm popcorn, $12 một bịch, lè lưỡi, bỏ đi.No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.