Saturday, May 14, 2016

nắng qua kẽ lá

ai đau khổ với nắng hờn, nắng ghen, còn chỗ tớ thấy nắng thì mừng húm vì mưa rề rề hơn 10 ngày qua!

hình chụp hôm qua, cho con ra đường đạp xe.


2 comments:

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.