Sunday, May 1, 2016

timetable


Lunch.

Xí: You have to manage your timetable Su.
Su: What's a timetable?
Nougat: It's a clock on the table.
Dad: ?!?!?!?!?!
Xí, Su, Nougat: hahahahaha hihihihihi hohohohoho

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.