Thursday, June 23, 2016

hello Redskins, again.

Bỏ bắt TV cả năm, vì Redskins đánh quá tệ và cái bill của Verizon Fios càng ngày càng lên giá, năm rồi Redskins lên chân.  Suốt mùa, bé Xí với tôi mất dịp hò hét, tôi chợt thèm hét hò với con mỗi chiều chủ nhật khi vào thu, tôi quyết định mua ăng ten bắt đài over the air.

Suốt 3 ngày nay, leo lên leo xuống attic hơn chục bận, trời nóng, mồ hôi chảy đầm đìa, gần hơn 50 cái email chít chát với mấy thằng em và bạn bè, lùng sục google, cuối cùng tôi bắt được đài 5 FOX để xem Redskins!!!  Đài 7 ABC và đài 9 CBS bắt dễ dàng, còn đài 5 FOX và đài 4 NBC biệt tăm, mệt mỏi, tôi chỉa đại cái ăng ten lên trời thì TV bắt được signal của đài 5, mừng hết lớn!!!

Bạn mình thử xem sao, project is less than $100.

 

Wednesday, June 22, 2016

history dinner

Dinner.

- What is the first state of US?  Asked Dad.
- Massachusetts. Xí answered.
- No, it's Connecticut.  Su replied.
- No, they aren't.  Dad shook his head.
- Pennsylvania.  Xí continued.
- It's New Hamster.  Su shouted.
- What?  Hihihihihi hohohohoho hahahahah New Hamster?  Nougat cried out loud.
- I meant New Hampshire.
- So what is it, ba?
- He doesn't know neither, Xí laughed, he has to google it.
- It's DELAWARE! - Xí, you missed Mississippi quarter.  You have to finish your collection.


 

Friday, June 17, 2016

lần đầu

lần đầu tiên tôi work from home!

nhờ Metro sửa đường nên tôi được boss cho phép one day a week telework sớm hơn ba tháng.


Tuesday, June 14, 2016

nerdy

con em bắt chước con chị.

con chị bắt chước con em:

- Su, you're so nerdy!Sunday, June 12, 2016

ngông ngã ngỗng

ở VN là mày chết với ông!

ông sẽ dạy chúng mày 1 bài học về luật lê giao thông.

 cho chúng mày hết chơi ngông.
 

Saturday, June 11, 2016

food truck 2

lần này chọn chiếc xe bán đồ ăn Nhật, tôi mua món special of the day, chicken... bỗng dưng quên mất cái tên!!!

gà lăn bột rồi chiên, ăn giòn giòn, ngọt ngọt, khá ngon miệng, $9.00.

nhưng không thấy bán nước!  Có lẽ người gốc Nhật ít bán nước hơn VN mình.  Đành ăn khô rồi lội bộ vô sở uống nước.

 

Thursday, June 9, 2016

iWitness to History Day by Tiffany

On June 9, 2016 eye-witnesses were invited to Rocky Run Middle School to share their experiences to all the 7th graders.Rocky Run Middle School strings and chorus.


Eye-witnesses coming into the opening ceremony.


The Color Guard saluting as the veterans come in.


Ration Cards which were used in WW II.


Mr. Dulany deButt - WW II (Pacific) Marine Corp. 


His medals


Mrs. Linda Bernson - Pearl Harbor, Cuban Missile Crisis, and WW II


Media Center where interviews were being held.Iraqi war playing cards 


Mr. John Pollard - Bosnia, Iraqi war veteran


Interview with Mr. Chris Lovejoy  - Marine Corp. Col., 9/11 responder


Fairfax County Police Helicopter at Rocky Run MS field

Tuesday, June 7, 2016

nôn

còn 3 tuần nữa mới chính thức nghỉ hè, chúng nó bắt đầu nôn.

Monday, June 6, 2016

teenager-2

em nào rồi cũng có phần!

Su: Xí, you look like a nerd!hình này chụp mùa đông 2011:
Sunday, June 5, 2016

nụ

cái cây này do bà cô tôi mang qua cúng ông già cả mấy năm trước. Tàn hoa, tôi mang ra trồng trước nhà, chừ lại chuẩn bị ra hoa.