Sunday, June 5, 2016

nụ

cái cây này do bà cô tôi mang qua cúng ông già cả mấy năm trước. Tàn hoa, tôi mang ra trồng trước nhà, chừ lại chuẩn bị ra hoa.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.