Wednesday, August 31, 2016

10 reasons to vote for Donald

1. Vote for me then you can stay. 
2. Hey, look at them, my daughters and my wife are hot, aren't they? 
3. I'm not afraid to say You're fired!  Or anything else.
4. We need to get along with Putin to contain China, so we can borrow them more money. 
5. With Melanie, I don't need interns to do extra jobs like Bill. 
6. Your doctors only need 5 minutes to asset your health, I'll save tons of tax money in medicall bill. 
7. I will sue ISIS for our National Security. 
8. You can see my show everyday on free TV, no more weekly, seasonly or cable. 
9. Free speech, you can say anything you want, then retract them if you like. 
10. If someone asks for your tax return, you can say that you're audited by IRS.


Tuesday, August 30, 2016

10 reasons to vote for Hillary
10. To make history: First US female President.
9. Big brothers can't watch us anymore, everyone will get his/her own mail server.  Free to delete.
8. If you're under FBI investigate, let your spouse talk to the AG, everything will be ok.
7. Foreign donation are welcome, to create jobs.
6. She will visit disaster area faster because she doesn't play golf like Obama.
5. Saving tax money on Secret Service since Bill was ex President already.
4. You will not hear: "You're fired!".
3. You will not feel jealousy when your husbands keep staring at Melanie or Ivanka .
2....  (I left this one blank for you to fill in.)
1. Intern will not get sperms on their shirts.

Monday, August 29, 2016

nấm 2

đi ra lấy thư, lại thấy nấm dại trên sân cỏ nhà hàng xóm mọc lên sau cơn mưa hầm cuối hè.

Sunday, August 28, 2016

vui thú điền viên

lần đầu tiên, từ A đến Z, tôi mua đất, gieo giống, lên cây, ra hoa, kết nụ!  Hồi tháng 6, bỗng dưng tôi nổi hứng chạy ra Home Depot mua đất, mua chậu, mua hạt giống jalapeno về trồng.  Chiều đi làm về, tưới cho nó chút nước, thấy vui vui.

bớ bạn mình, cho xin 1 bụi rosemary về trồng để làm gà nướng địa trung hải nghen.

Saturday, August 27, 2016

Ciao! Pier 14.

Mất $3 cho 3 mạng lớn đi ra Pier 14 nhưng chẳng có gì, thua xa cầu tàu ở Santa Monica hay Atlantic City!

 

Tuesday, August 23, 2016

biển sạch

nghe đồn biển Myrtle Beach bị quí vị con nít thải độc tố ô nhiễm, gánh hát tôi quyết chứng minh biển Myrtle Beach vẫn sạch, như ông bộ trưởng Trần Hồng Hà minh chứng biển Cửa Việt!

 

Monday, August 22, 2016

trực thăng

$20/em, bay 1 vòng 2 miles, bay xa hơn ra biển thì $30/em, mẹ nó bảo chỉ cho 3 đứa bay 2 miles cho biết, còn 2 anh chị già thì nhịn!

5', cất cánh, hạ cánh, mất toi $60, nhưng 3 đứa nói không ngừng.

 

Sunday, August 21, 2016

cây nhà lá vườn

không thể nào bằng bạn mình.
không thể nào bằng em Houston hay Ohio.
nhưng đây là lần đầu tiên tôi ăn phở với cọng quế trồng sau nhà! 
cả mấy trái ớt cũng mới cắt, cay cay.
định bụng mùa xuân sang năm sẽ làm vài chậu quế, rau thơm, ớt... cho cái tiệm VN đầu ngỏ ế chơi.

 

Friday, August 19, 2016

iClone

How many Nougats do I have?

How many Sus do I have?

Google photos is trying to give me more! :)

Xí lost her new Redskins hat!