Tuesday, August 23, 2016

biển sạch

nghe đồn biển Myrtle Beach bị quí vị con nít thải độc tố ô nhiễm, gánh hát tôi quyết chứng minh biển Myrtle Beach vẫn sạch, như ông bộ trưởng Trần Hồng Hà minh chứng biển Cửa Việt!

 

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.