Sunday, August 21, 2016

cây nhà lá vườn

không thể nào bằng bạn mình.
không thể nào bằng em Houston hay Ohio.
nhưng đây là lần đầu tiên tôi ăn phở với cọng quế trồng sau nhà! 
cả mấy trái ớt cũng mới cắt, cay cay.
định bụng mùa xuân sang năm sẽ làm vài chậu quế, rau thơm, ớt... cho cái tiệm VN đầu ngỏ ế chơi.

 

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.