Sunday, August 7, 2016

con gì?

Kỳ nhông?  Kỳ đà?  Thằn lằn?

Thằng cháu đi cắm trại, bắt về nuôi, rồi đem khoe.

 

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.