Monday, August 29, 2016

nấm 2

đi ra lấy thư, lại thấy nấm dại trên sân cỏ nhà hàng xóm mọc lên sau cơn mưa hầm cuối hè.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.