Tuesday, August 9, 2016

tay mơ

thằng em kế mang dĩa cánh gà nướng tới nhậu sinh nhật thằng em út, tôi bảo cần tìm bạn mình để học đạo!

 

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.