Sunday, August 28, 2016

vui thú điền viên

lần đầu tiên, từ A đến Z, tôi mua đất, gieo giống, lên cây, ra hoa, kết nụ!  Hồi tháng 6, bỗng dưng tôi nổi hứng chạy ra Home Depot mua đất, mua chậu, mua hạt giống jalapeno về trồng.  Chiều đi làm về, tưới cho nó chút nước, thấy vui vui.

bớ bạn mình, cho xin 1 bụi rosemary về trồng để làm gà nướng địa trung hải nghen.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.