Thursday, September 8, 2016

Zpizza

Tối qua, đi bộ ra Zpizza lấy 2 miếng pizza và 1 ly bia, tôi chứng kiến cảnh một bà già Mỹ uống ly bia, cố cho cô bé nhân viên $100 tiền tip!  Cô bé từ chối không nhận, bà già cố năn nỉ dúi vô tay.  Chắc là chuyện bình thường của LAX.


 

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.