Sunday, October 30, 2016

Skyline Dr

Cũng hơn 10 năm, tôi mới đi lại con đường này của Shenandoah National Park.  $20 cho mỗi chiếc xe, có giá trị trong vòng 1 tuần.

Năm nay ấm vô ngần, leo lên đỉnh núi mà nhiệt độ kế còn chỉ 73 độ F!  Từng đoàn xe xếp hàng dài mỗi nơi look out.  Màu lá vẫn chưa peak, còn xanh nhưng có nhiều cây đã rụng gần hết lá do gió lớn mấy ngày trước.

Đi với đám lính, khó đi sớm để canh nắng bình minh, mẹ nó lại có hẹn, khó đi trễ để canh nắng hoàng hôn, đành chấp nhận có bao nhiêu, vui bấy nhiêu.  Một phần ba đoạn đường, tôi đành quay về.

Tấm thứ nhất vừa lái, vừa snapshot bằng DLux, lại là tấm tôi thích nhất: 

family fun

Mommy's working and we're having fun at home.