Sunday, October 16, 2016

Centreville day 2016

năm nay 2 đứa nhỏ hớn hở chờ đợi rồi thất vọng, chiến lợi phẩm thu về quá ít so với năm ngoái dù trời rất đẹp, xanh ngắt, không cợn mây!

 

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.