Saturday, October 8, 2016

dựa hơi 6

một người bạn học cũ của tôi ở Úc ngao du ở Croatia về cho xem hình Plitvice Lakes National Park, đẹp mê hồn, tôi mượn về để nhem thèm Cap.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.