Tuesday, October 11, 2016

thơm lừng!

bạn mình tặng 1 chậu rosemary, hôm nay mới thử lại món gà nướng khoai tây cà rốt, thơm lừng cả nhà!  8 rưỡi tối mà phải dứt 1 miếng thử, vợ khen ngon.


No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.