Tuesday, October 25, 2016

thừa lửa làm gì...

...chẳng nướng bánh tráng!

Cap ơi, ra ăn bánh tráng Qui Nhơn nướng than, ngon tuyệt vời! :)

 

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.