Monday, October 10, 2016

trắng đen

 

Nikon D700, Nikkor 85mm AF 1.8 at ISO200, 1/125s f/5.6.
One main light with soft box and on camera flash at 1/128 power as trigger light.
Cropped, auto contrast and BW convert in Picasa.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.