Friday, November 25, 2016

tạ ơn

không đông bằng những năm trước nhưng có thêm vợ chồng con em ở Đức qua.

 thiếu món bánh mì bò kho và tô bánh canh cua.

now, happy shopping!

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.