Tuesday, December 27, 2016

cây thông trước nhà Obama

tính chở vợ con ghé lên thăm hắn cho hắn ngạc nhiên chơi nên không gọi điện thoại trước, hóa ra hắn cũng lo chở vợ con đi chơi Noel, đành đi lòng vòng ngó cây thông trước nhà hắn.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.