Saturday, January 7, 2017

đầu mùa

hôm qua nàng hù dọa nhưng không tới, hôm nay nàng tới, phơn phớt cả buổi khiến sáng chừ chẳng ra được Pokestops kiếm banh!  Chỉ bắt được con sóc cô đơn trên cành.

 

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.