Sunday, January 29, 2017

đầu năm, hái...

... Pokémon!

Lẽ ra, tính dẫn đám lính lên chùa cúng Phật và ông nội sau khi ăn IHOP, nhưng chợt nhớ lỡ hẹn với chú Út cho tụi nó đi hội chợ Tết, tôi cho lính ra "gym"!

Lần này có thêm bé Xí, Su ra rìa, thằng Nougat la hét inh ỏi, 2 đứa chiếm giữ được cái gym chừng 2 tiếng đồng hồ là bị đá ra. Tối lại, con Su bắt được con Geodude mới, thằng Nougat bắt được 2 con mới:Sáng nay, sẽ chở tụi nó lên chùa, sẽ đánh 1 vòng Bull Run park.

Happy Tết!
 

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.