Sunday, January 22, 2017

first gym

đêm qua, nhậu nhà thằng em, được chỉ giáo vài chiêu, sáng nay, 2 em nhỏ được vào gym lần đầu tiên, la hét hà rầm!

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.