Sunday, January 1, 2017

xuất hành 2017

Ngày đầu năm mới 2017, mẹ nó xuất hành ra tiệm, còn tôi xuất hành... dẫn con đi bắt Pokémon!

Hai tên lính nhỏ năn nỉ tôi cho chơi game này từ lâu nhưng tôi lắc đầu, hôm qua, nhậu new year eve nhà thằng em họ, 2 vợ chồng thằng em khác cổ vũ cho cái game này quá, tôi đành lấy xuống cho 2 đứa chơi.  Hậu quả là sáng nay 2 đứa réo tôi dẫn đi!

- Thank you so much Daddy, this is fun.  Su said!

Oh yeah, một cái phone, 2 đứa thay phiên, không khỏi giành nhau, cha phải la hét mỏi miệng: Walk, do not run!!!
No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.