Friday, March 24, 2017

thánh nhân đãi kẻ khù khờ

không phải Su!
không phải Nougat!
cũng không phải Daddy!
mà là... Mommy!

tuần lễ Water Festival khởi đầu, đi lượm cá chép về cho nó hóa rồng.  Nhưng đặc biệt tuần này, sẽ có con cá chép màu vàng, khi hóa rồng sẽ thành màu đỏ, khác hẳn với bình thường.

sáng nay, tôi dùng 3 accounts, bắt cho Nougat, Su và tôi đều màu đỏ, quay sang account của mẹ nó thì con cá màu vàng!!!  1 in 4000!!! 

à, mẹ nó mới leo lên level 16!

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.