Monday, July 24, 2017

sỹ tử xứ Mỹ

Midterm exam at Hayfield Secondary School.

Con thi, cha đi bắt dratini, fight RAID.  Con thi xong, cha con quất pizza, khao quân.
Thursday, July 13, 2017

quân số

Tính tới giờ này, đại tá NougatSu tham gia quân đội Pokemon Go được 6 tháng, 13 ngày, tôi luyện và chiến đấu dưới ngọn cờ vàng, level 37.6, chuẩn bị được bộ Tổng Tham mưu đề xuất ra quốc hội thăng quân hàm cấp tướng khi lên level 38.

Dù đã quá tuổi trung niên thi sỹ, vị đại tá NougatSu đã không quản ngại tuổi tác, tham gia quân trường với chức binh nhì, level 1, rồi mịt mùng khói lửa chiến chinh, lên chức đại tá thực thụ.  Ông đã từ bỏ blog, facebook, diễn đàn để nhập ngũ.

Dưới ngọn cờ vàng của ông, còn có thiếu tá SuNougat, level 32, thiếu tá NougatGoodBoy, level 31.9, đại úy MommyJenny123, level 26 và đại úy tình báo FunOhFun, level 26, đang trà trộn vào quân xanh.

Sư đoàn The Sound Of Silence của ông đóng tại Centreville, VA, nơi cộng quân giương cờ đỏ khá nhiều.  Quân số của ông bao gồm:

Không quân:
 • 17 Dragonites.
 • 1 Charizard.
 Hải quân:
 • 11 Gyarados Thủy quân lục chiến và 1 Gyarados đỏ thuộc Lực Lượng Đặc Biệt.
 • 4 Lapras.
 • 17 Vaporeons.
 • 1 Seadra và 2 Kingdra
Lục quân:
 • Thiết giáp: 5 Tyranitar
 • Bộ binh: 21 Snorlax, 18 Exeggutor (11 với Solar Beam)
 • Biệt động quân: 6 Rhydon
 • Phòng không: 33 Jolteon
 • Pháo binh: 10 Flareon và 6 Arcanine

Ngoài ra, còn có những sắc lính chưa biết xếp vào đâu như Slowking, Slowbro, Machamp, Raichu, Blissey...

Trung đoàn Barbie của thiếu tá SuNougat và trung đoàn Minecraft của thiếu tá NougatGoodBoy cũng đầy đủ Không Quân, Hải Quân, Lục Quân nhưng quân số thấp hơn nhiều so với với sư đoàn The Sound Of Silence của đại tá NougatSu. 

Sau khi đại úy MommyJenny123 lên được chức đại úy, level 25, đại úy đệ đơn xin giải ngũ, quăng đại đội FamilyHairCare qua cho đại tá NougatSu trông coi.  Ông đã đưa đại đội lên level 26.

Theo Centreville Times, đại tá NougatSu sẽ dẫn dắt quân đoàn hành quân Myrtle Beach 7 ngày vào thượng tuần tháng 8.